Nowe Podkarpacie

Reklama
Reklama
Reklama

PNS za 2014 rok

Email

PNS za 2014 rok

RZESZÓW. XV edycja Podkarpackiej Nagrody Samorządowej

Najlepsze samorządy nagrodzone

W tym roku obchodzimy jubileusz 25-lecia odrodzonej samorządności. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze po II wojnie światowej w pełni demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin i miast. W związku z tą rocznicą oraz z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego nagrodzone zostały najlepsze samorządy na Podkarpaciu

Samorządowcy, radni samorządów wszystkich szczebli przyjechali z całego Podkarpacia, aby 23 maja br. wspólnie świętować w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie Dzień Samorządu Terytorialnego. Gośćmi uroczystości byli także parlamentarzyści z Podkarpacia oraz mieszkańcy regionu. Święto to ustanowione zostało przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dla upamiętnienia daty pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych do rad gmin i miast, które odbyły się 27 maja 1990 roku. W tym roku Święto Samorządu Terytorialnego połączone zostało z jubileuszem 25-lecia samorządności.

Wielu obecnych tu samorządowców, a także tych, których już nie ma przysłużyło się do tego, aby idea samorządu terytorialnego bardzo dobrze służyła naszej ojczyźnie. To nie była prosta sprawa przed 25 laty. Odchodzący system, zmiana systemu politycznego, założenia nie miały do końca sprzyjających warunków do reaktywowania samorządu. To właśnie także „Solidarność” jako ruch społeczny, pracowniczy na swoich sztandarach i deklaracjach miał wypisane przywrócenie samorządu terytorialnego w naszym kraju – mówił Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego oraz przewodniczący PSST.

25 lat temu...

Jubileusz 25-lecia odrodzonego samorządu był okazją do wspomnień. Sprawujący siódmą kadencję funkcję wójta gminy Zarzecze Wiesław Kubicki porównywał gminę w 1990 roku i teraz. – Jako mocne strony wtedy to wypisaliśmy gazyfikację i wodociągi w niektórych miejscowościach, a lista słabych stron była bardzo długa: fatalny stan dróg powiatowych i gminnych, brak wodociągów zmuszał mieszkańców do dowożenia wody beczkami z rzek i strumyków, nie było ani kilometra kanalizacji. Poza siedzibą gminy, funkcjonował najczęściej jeden telefon i to w wielu przypadkach niesprawny, szkoły zarządzane przez kuratoria były w fatalnym stanie technicznym, brakowało środków na wszystko w tym na kredę, zły stan obiektów użyteczności publicznej – ośrodków zdrowia, domów kultury, remiz strażackich – wyliczał. Pieniądze unijne, po które można było sięgać w latach 2007-2013 ożywiły wszystkie gminy. Teraz w gminie Zarzecze są dobre drogi, jest wodociąg, kanalizacja, gazyfikacja, telefonizacja, nowoczesne szkoły wybudowane bądź zmodernizowane, sale gimnastyczne, boiska, stadiony, gminy przejęły ośrodki zdrowia, domy kultury, remizy strażackie, uratowano wiele zabytków. Teraz gmina przygotowuj się do nowej perspektywy, zmienia strategie, przygotowuje plany odnowy wsi.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego, który już od pięciu kadencji rządzi gminą przyznał, że 27 maja 1990 roku otworzył nowy etap w rozwoju gminy. – Przed reformą była to typowo gmina rolnicza, większość utrzymywała się z pracy na roli. Ludzie nie mieli pracy. Mieszkało wówczas 12 tys. mieszkańców. Te 25 lat działania w nowej rzeczywistości, to skok cywilizacyjny w poziomie życia mieszkańców mojej gminy. Dziś mieszka 14 400 tys. mieszkańców, działa 560 podmiotów gospodarczych i tych dużych, które zatrudniają ponad 300 osób. Musiały zajść dobre zdarzenia skoro ludzie zdecydowali się nie opuszczać swoich miejscowości. Ludzi nam przybywa. Wyrównał się poziom życia w terenach wiejskich w stosunku do miast. Dawniej każdy chciał się przenieść do miasta dziś tendencja jest odwrotna – mówił Józef Rybiński. – Przed rokiem 90. telefon miał kierownik szkoły, prezes straży i czasami sołtys. Do telefonu nie mówiono, ale krzyczało się. Teraz gmina jest w pełni zgazyfikowana, zwodociągowana, skanalizowana w 65 proc., wybudowaliśmy 110 km dróg, powstało 30 km chodników i wiele innych rzeczy.

Laureaci PNS

Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego były także okazją do nagrodzenia najlepszych włodarzy Podkarpacia. Od 15 lat nasza redakcja wraz z Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie docenia tych samorządowców, którzy starają się jak najwięcej robić dla rozwoju i polepszenia życia swojej lokalnej społeczności, poprzez przyznawanie im tytułu najlepszego starosty, wójta, burmistrza i prezydenta. Wcześniej komisja kwalifikacyjna na podstawie nadesłanych przez jednostki samorządu ankiet na posiedzeniu 12 maja 2015 r. dokonała ich oceny i nominowała po pięć samorządów w każdej kategorii. Kapituła konkursowa na posiedzeniu 23 maja br., w skład której wchodzili: prof. Zdzisław Gawlik – przewodniczący, Kazimierz Barczyk, Jerzy Cypryś, Józef Folcik, Grzegorz Hayder, Ryszard Król, Rafał Kumek, Józef Michalik, Leszek Mroczek, Zygmunt Nowak, Stanisław Nowakowski, Stanisław Ożóg, Henryk Pietrzak, Ryszard Rzym, Jacek Szarek, Tadeusz Więcek, Ewa Zgłobicka na podstawie regulaminu PNS dokonała wyboru laureatów Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.

Laureaci Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.

Od lewej: w zastępstwie prezydenta Mielca Daniela Kozdęby zastępca Jan Myśliwiec, Ryszard Jędruch – wójt gminy Tryńcza, Józef Jodłowski – starosta rzeszowski, Barbara Jankiewicz – burmistrz miasta i gminy Lesko

Laureatem w kategorii powiatów wybrano powiat rzeszowski, którym 4. kadencję kieruje starosta Józef Jodłowski. W kategorii gmin laureatem została gmina Tryńcza – wójt Ryszard Jędruch. Kolejny laureat to miasto i gmina Lesko – burmistrz Barbara Jankiewicz, która zwyciężyła w kategorii miast do 35 tys. mieszkańców. W kategorii miast powyżej 35 tys. mieszkańców zwyciężył Mielec, którym od kilku miesięcy rządzi prezydent Daniel Kozdęba. Laureaci Podkarpackiej Nagrody Samorządowej otrzymali pamiątkowe statuetki autorstwa Andrzeja Samborowskiego-Zajdla.

Ponadto Kapituła Podkarpackiej Nagrody Samorządowej przyznała jednostkom samorządowym, które przez trzy kolejne edycje konkursu były nominowane do wyróżnienia statuetką nagrody, honorowe wyróżnienia – dyplom Lider Samorządności w Województwie Podkarpackim. Doceniono także strony internetowe podkarpackich urzędów, które z roku na rok coraz bardziej zmieniają się, a każdy mieszkaniec może znaleźć tam wiele informacji dotyczących swojej gminy. Strony internetowe oceniało profesjonalne jury, a także mieszkańcy Podkarpacia. Również w tegorocznej edycji PNS mieszkańcy Podkarpacia mogli wybrać Najpopularniejszego Samorządowca Społeczności Podkarpackiej.

Podkarpaccy liderzy samorządności i najpopularniejsi samorządowcy społeczności podkarpackiej

Nagrodę Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych odebrało także 25 wybitnie uzdolnionych uczniów szkół z Podkarpacia, reprezentujących wszystkie powiaty regionu. Uroczystość prowadziła Beata Wolańska z Telewizji Rzeszów. Galę uświetnił występ 12-letniego Krzysztofa Michalskiego, wiolonczelisty z Tarnobrzega oraz Sanockiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją dr Elżbiety Przystasz. Honorowy patronat nad XV edycją Podkarpackiej Nagrody Samorządowej sprawowali Małgorzata Chomycz-Śmigielska – wojewoda podkarpacki i Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego.

Marzena Miśkiewicz

NOMINOWANI DO PNS

POWIATY

jasielski – starosta Franciszek Miśkowicz

krośnieński – starosta Jan Juszczak

rozpczycko-sędziszowski – starosta Witold Darłak

rzeszowski – starosta Józef Jodłowski

strzyżowski – starosta Robert Godek

GMINY

Chorkówka – wójt Andrzej Koniecki

Kamień – wójt Ryszard Bugiel

Korczyna – wójt Jan Zych

Medyka – wójt Marek Iwasieczko

Tryńcza – wójt Ryszard Jędruch

MIASTA-GMINY DO 35 TYS. M.

Brzozów – burmistrz Józef Rzepka

Głogów Małopolski – burmistrz Paweł Baj

Jedlicze – burmistrz Jolanta Urbanik

Lesko – burmistrz Barbara Jankiewicz

Radomyśl Wielki – burmistrz Józef Rybiński

MIASTA POWYŻEJ 35 TYS. M.

Krosno – prezydent Piotr Przytocki

Mielec – prezydent Daniel Kozdęba

Przemyśl – prezydent Robert Choma

Rzeszów – prezydent Tadeusz Ferenc

Tarnobrzeg – prezydent Grzegorz Kiełb

PODKARPACKI LIDER SAMORZĄDNOŚCI W 2015 r.

powiat strzyżowski – starosta Robert Godek

miasto i gmina Lesko – burmistrz Barbara Jankiewicz

miasto Krosno – prezydent Piotr Przytocki

miasto Rzeszów – prezydent Tadeusz Ferenc

miasto Przemyśl – prezydent Robert Choma

NAJPOPULARNIEJSI SAMORZĄDOWCY SPOŁECZNOŚCI PODKARPACKIEJ W 2015 r.

Andrzej Głaz – wójt gminy Tuszów Narodowy

Julian Ozimek – burmistrz Niska

Józef Kardyś – starosta kolbuszowski

NAJLEPSZE STRONY INTERNETOWE

ocena internautów: gmina Pawłosiów, miasto i gmina Nisko, powiat jarosławski

ocena kapituły: gmina Łańcut, miasto Łańcut, powiat leski

Patronat Medialny

 

radio

logo

Partnerzy Biznesowi XIX edycji PNS

Galeria

All rights reserved: Nowe Podkarpacie Designed by: KAJUS