Nowe Podkarpacie

Reklama
Reklama
Reklama

PNS za 2013 rok

Email

PNS za 2013 rok

XIV Podkarpacka Nagroda Samorządowa

Najlepsi z najlepszych

Dzień Samorządu Terytorialnego był okazją do uhonorowania najaktywniejszych samorządowców w regionie. W tym roku odebrali nagrody za całokształt kadencji 2010-2014

 

Bycie samorządowcem do łatwych nie należy. To ogromny kredyt zaufania udzielony człowiekowi przez lokalną społeczność. To ciężka praca każdego dnia, praca dla społeczeństwa, wsłuchiwanie się w jego problemy, które nie zawsze udaje się rozwiązać. Mieszkańcy danej gminy, miasta czy powiatu potem dokładnie rozliczają swojego włodarza z obietnic złożonych na początku kadencji. Od 14 lat nasza redakcja wraz z Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie docenia tych samorządowców, którzy starają się jak najwięcej robić dla rozwoju i polepszenia życia swojej lokalnej społeczności, poprzez przyznawanie im tytułu najlepszego starosty, wójta, burmistrza i prezydenta. Samorządowcy, radni samorządów wszystkich szczebli przyjechali z całego Podkarpacia, aby 24 maja br. wspólnie świętować w Rzeszowie Dzień Samorządu Terytorialnego. Gośćmi uroczystości byli posłowie i senatorowie z Podkarpacia oraz mieszkańcy regionu. Święto to ustanowione zostało przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dla upamiętnienia daty pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych do rad gmin i miast, które odbyły się 27 maja 1990 roku. – Wiemy jak ważny jest samorząd. Wiemy ile dobrego stało się za przyczyną reformy samorządowej która po zmianach społecznopolitycznych w naszym kraju nastąpiła. Ten rok jest szczególny z różnych względów, poczynając od świętego Jana Pawła II poprzez fakt, że w tym roku właśnie będziemy obchodzili 15-lecie powstania samorządu wojewódzkiego, powiatowego – powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Trudne początki

W tym roku samorząd województwa świętuje 15-lecie swego istnienia. Historię powstawania samorządu przed laty przypomniał pierwszy marszałek województwa podkarpackiego, dziś poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca. Siedziba urzędu była przy Grunwaldzkiej, wtedy wojewodą był Zbigniew Sieczkoś. Przyszła starsza pani i mówi, że chciałaby się zobaczyć z tym nowym, który przyjechał. Popatrzyła na mnie i mówi „to pan jest marszałkiem?”, ja mówię „tak, jestem marszałkiem”, a ona „e tam, marszałkiem to dla mnie jesttylko Piłsudski”. Nie spierałem się z nią za bardzo. Mówię o tym, bo pojawiła się nowa jakość w administracji, nowy szczebel samorządu – wspominał. Wówczas w sejmiku zasiadało 50 radnych, przewodniczącym był Zdzisław Wanat, wiceprzewodniczącymi: Andrzej Matusiewicz, Marek Ćwiąkała, Stanisław Chmura. Skład zarządu: zastępcami marszałka byli: Jan Tomaka, Władysław Ortyl, członkami zarządu Jan Sołek, Wiktor Stasiak. – Przyjęliśmy budżet, jedyny w historii zrównoważony, bez defi cytu. To było 192 mln zł. Wszyscy przychodzili z nadzieją, że są tam wielkie pieniądze. Dla porównania budżet wojewody podkarpackiego wynosił 812 mln zł. Zaczynaliśmy  z takim, a nie innym budżetem, z takimi a nie innymi kompetencjami. Musieliśmy się uczyć tej współpracy, bo pojawiła się naturalna rywalizacja między urzędami wojewódzkim a marszałkowskim, między urzędnikami, wojewodą a marszałkiem. Prasa miała o czym pisać. Ja to dzisiaj miło wspominam, choć czasem to były dokuczliwe artykuły, audycje – opowiadał B. Rzońca. Swoimi wspomnieniami o powstaniu przed 15 laty samorządu powiatowego podzielił się starosta strzyżowski Robert Godek.

Laureaci

Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego są okazją do nagrodzenia najlepszych włodarzy Podkarpacia. W tym roku statuetki najlepszym samorządowcom wręczyliśmy podczas uroczystej gali 24 maja w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Wcześniej komisja kwalifikacyjna na podstawie nadesłanych przez jednostki samorządu ankiet dokonała na posiedzeniu 12 maja 2014 r. ich oceny i nominowała po pięciu samorządowców w każdej kategorii. Przy ocenie samorządów brała pod uwagę m.in. potencjał gospodarczy danego samorządu oraz ilość środków pozyskanych w czasie kadencji w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jednym z najważniejszych kryteriów była ocena inwestycji lub działań niematerialnych w samorządach tej kadencji.

Laureaci Podkarpackiej Nagrody Samorządowej

od lewej: w zastępstwie wójta gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego statuetkę odbiera jego zastępca Wiesław Kasperek, Paweł Pernal – burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój, w zastępstwie prezydenta Przemyśla Roberta Chomy nagrodę odbiera sekretarz Ryszarda Gnus, Józef Michalik – starosta lubaczowski

Kapituła konkursowa na posiedzeniu 24 maja br., w skład której wchodzili: prof. Zdzisław Gawlik – przewodniczący kapituły, Kazimierz Barczyk, Józef Folcik, Ryszard Król, Rafał Kumek, Lesław Majkut, Ewa Mazurek, Zygmunt Nowak, Stanisław Ożóg, Henryk Pietrzak, Dariusz Sobieraj, Jacek Szarek, Tadeusz Więcek, Ewa Zgłobicka dokonała na podstawie regulaminu PNS wyboru laureatów Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. Po raz pierwszy kapituła nagrodziła rządzących nie za ostatni rok sprawowania władzy, ale za całą kadencję, czyli okres 2010-2014.

Statuetkę dla najlepszego starosty odebrał Józef Michalik – powiat lubaczowski. Został doceniony przede wszystkim za inwestycje w służbę zdrowia, jednym z największych osiągnięć powiatu była rozbudowa i modernizacja szpitala w Lubaczowie o wartości przekraczającej 105 mln zł. W kategorii gmin laureatem został wójt gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski. Kapituła doceniła m.in. stworzenie szlaku turystycznego. Budowa szlaku rowerowego, parku linowego, stanicy wodnej i innych atrakcji, które mają pobudzić rozwój turystyki aktywnej, a co za tym idzie także rozwój gospodarczy gminy. Kolejnym laureatem został burmistrz Iwonicza-Zdroju Paweł Pernal, który zwyciężył w kategorii miast do 35 tys. mieszkańców. Nagrodzony został za renowację zabytkowego centrum miasta, powstały m.in. ścieżki spacerowe, ogród romantyczny, a jedną z inwestycji jest także nowy amfiteatr. W kategorii miast powyżej 35 tys. mieszkańców zwyciężył prezydent Przemyśla Robert Choma. Za najważniejszą inwestycję uznano budowę wschodniej obwodnicy miasta, która kosztowała ponad 250 mln zł. Laureaci Podkarpackiej Nagrody Samorządowej otrzymali pamiątkowe statuetki autorstwa Andrzeja Samborowskiego-Zajdla.

Ponadto Kapituła Podkarpackiej Nagrody Samorządowej przyznała jednostkom samorządowym, które przez trzy kolejne edycje konkursu były nominowane do wyróżnienia statuetką nagrody, honorowe wyróżnienia – dyplom Lider Samorządności w Województwie Podkarpackim. Otrzymali je: gmina Dębica – wójt Stanisław Rokosz, miasto i gmina Kolbuszowa – burmistrz Jan Zuba, miasto Krosno – prezydent Piotr Przytocki, miasto Rzeszów – prezydent Tadeusz Ferenc, miasto Przemyśl – prezydent Robert Choma.

Doceniono także strony internetowe podkarpackich urzędów, które z roku na rok coraz bardziej zmieniają się, a każdy mieszkaniec może znaleźć tam wiele informacji dotyczących swojej gminy. Strony internetowe oceniało profesjonalne jury, a także mieszkańcy Podkarpacia. Również w tegorocznej edycji PNS mieszkańcy Podkarpacia mogli wybrać Najpopularniejszego Samorządowca Społeczności Podkarpackiej.

Najpopularniejsi samorządowcy wybrani przez mieszkańców Podkarpacia od lewej: Jan Omachel – wójt Krościenka Wyżnego, Józef Michalik – starosta lubaczowski, Józef Rybiński – burmistrz Radomyśla Wielkiego

Nagrodę Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych odebrało także 25 wybitnie uzdolnionych uczniów szkół z Podkarpacia, reprezentujących wszystkie powiaty regionu. Uroczystość prowadziła Beata Wolańska z Telewizji Rzeszów. Galę uświetnił występ wirtuoza akordeonu Macieja Zimki. Honorowy patronat nad XIV edycją Podkarpackiej Nagrody Samorządowej sprawowali Małgorzata Chomycz-Śmigielska – wojewoda podkarpacki i Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego.

Marzena Miśkiewicz

fot. Andrzej Józefczyk

NOMINOWANI do PNS

GMINY

Bojanów – wójt Sławomir Serafin

Dębica – wójt Stanisław Rokosz

Krzeszów – wójt Stanisław Nowakowski

Kuryłówka – wójt Tadeusz Halesiak

Solina – wójt Zbigniew Sawiński

MIASTA-GMINY DO 35 TYS. M.

Iwonicz-Zdrój – burmistrz Paweł Pernal

Kolbuszowa – burmistrz Jan Zuba

Lesko – burmistrz Barbara Jankiewicz

Sieniawa – burmistrz Adam Woś

Sokołów Małopolski – burmistrz Andrzej Ożóg

MIASTA POWYŻEJ 35 TYS. M.

Jarosław – burmistrz Andrzej Wyczawski

Jasło – burmistrz Andrzej Czernecki

Krosno – prezydent Piotr Przytocki

Przemyśl – prezydent Robert Choma

Rzeszów – prezydent Tadeusz Ferenc

POWIATY

brzozowski – starosta Zygmunt Błaż

lubaczowski – starosta Józef Michalik

rozpczycko-sędziszowski – starosta Stanisław Ziemiński

rzeszowski – starosta Józef Jodłowski

strzyżowski – starosta Robert Godek

NAJLEPSZE STRONY INTERNETOWE

ocena internautów: gmina Dębica, miasto Rudnik nad Sanem, powiat jarosławski

ocena Kapituły: gmina Jarocin, miasto Tyczyn, powiat bieszczadzki

Patronat Medialny

 

radio

logo

Partnerzy Biznesowi XIX edycji PNS

Galeria

All rights reserved: Nowe Podkarpacie Designed by: KAJUS