Nowe Podkarpacie

Reklama
Reklama
Reklama

PETROGEO - BADANIA JAKOŚCI WODY

Email
BADANIA JAKOŚCI WODY

Akredytowane laboratorium PetroGeo oferuje usługi pobierania próbek i badań z zakresu ochrony środowiska. Swoją ofertę poleca szczególnie w zakresie badań wody do spożycia, zarówno pochodzącej z instalacji wodociągowej, jak i ujęć wód podziemnych oraz studni prywatnych. Laboratorium PetroGeo posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji – nr AB 1185 i zatwierdzenie przez Państwową Powiatową Inspekcje Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle do wykonywania badań wód do spożycia (Decyzja znak PSK.443.5.6.1.2018 z dnia 30.10.2018)

Pełny zakres usług:

- badania wód do spożycia (ujęcia wód podziemnych, stacje uzdatniania, wody butelkowane)

- badania wód basenowych

- badania wód podziemnych wokół stacji paliw, składowisk odpadów, zakładów przemysłowych

- badania ścieków komunalnych i przemysłowych

- badania stężenia pyłu w powietrzu PM10

- badania zanieczyszczenia gleby i ziemi (metale ciężkie, substancje ropopochodne)

- badanie osadów ściekowych i odpadów (testy zgodności) pomiary hałasu w środowisku

- badania biogazu, gazu składowiskowego

- badanie zawartości metanu w powietrzu

PetroGeo – profesjonalne badania wody

Klienci, którzy korzystają z usług PetroGeo:

- przedsiębiorstwa z branży wiertniczej, gazowniczej, energetycznej

- gminy i przedsiębiorstwa komunalne 

- zakłady przemysłowe

- przedsiębiorstwa unieszkodliwiania odpadów

- zakłady geologiczne, wiertnicze, studniarskie

- hotele, baseny, lokale gastronomiczne

- jednostki samorządowe: szkoły, przedszkola

- osoby prywatne

PetroGeo – Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych

Jasło, ul. Przemysłowa 11, tel. 13 443 64 57; kom. 600 482 633, www.petrogeo.pl

Płatny materiał reklamowy

Martwi cię coś, lub denerwuje? Napisz do Nas!

Pseudonim
Email:
Temat
Wiadomość

Ogłoszenia ostatnio dodane

All rights reserved: Nowe Podkarpacie Designed by: KAJUS