Nowe Podkarpacie

Reklama
Reklama

Przegrana walka o życie

ZAGÓRZ/SANOK/LESKO/KROSNO 63-letni pacjent z Zagórza zmarł w krośnieńskim szpitalu po...

Syn obwinia ojca

JASŁO/KROSNO. Proces Janusza G. oskarżonego o zabójstwo byłej żony

Szkoła w domu modlitwy

PUŁAWY GÓRNE. Dzięki pomocy mieszkańców

Straciła dach nad głową

W jednej chwili dom, w którym mieszkała pani Janina z Nienaszowa-Sośnin stał się gruzowisk...

Cios nożem od Tolka

USTRZYKI DOLNE/KROSNO. Proces mężczyzny oskarżonego o zabójstwo konkubiny

Dostęp do cywilizacji

Od stycznia mieszkańcy Morochowa (gmina Zagórz) mogą korzystać z długo wyczekiwanego mos...

Utarczki ze szczęściem

BIESZCZADZKIE ŻYCIORYSY (3) Szczęście go nie kochało, choć nie można też powiedzieć...

Osłabiona Arka zatopiła Miasto Szkła

KOSZYKÓWKA. Energa Basket Liga Trener Mariusz Niedbalski i Dariusz Oczkowicz przepraszają...

Porażka z liderem w Dąbrowie

SIATKÓWKA. I LIGA KOBIET 16 lutego w starej hali mecz o wszystko „karpatek” z WTS Włocław...

Dominacja NSS Ustrzyki Dolne

BIEGI NARCIARSKIE. Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w...

Piłkarskie wieści

Spore zmiany następują w przerwie zimowej w klubach naszego regionu. Poniżej najciekawsze ...

NOWA – opony i mechanika samochodowa

NOWA – opony i mechanika samochodowa

Walczą z Krosnem o byłe lotnisko

REGION. Wypracowany w ubiegłym roku kompromis nie zyskał aprobaty nowych wójtów Miejsca Pi...

 • Przegrana walka o życie

  środa, 13 lutego 2019 04:00
 • Syn obwinia ojca

  środa, 13 lutego 2019 04:00
 • Szkoła w domu modlitwy

  środa, 13 lutego 2019 04:00
 • Straciła dach nad głową

  środa, 13 lutego 2019 04:00
 • Cios nożem od Tolka

  środa, 13 lutego 2019 04:00
 • Dostęp do cywilizacji

  środa, 13 lutego 2019 04:00
 • Utarczki ze szczęściem

  środa, 13 lutego 2019 04:00
 • Osłabiona Arka zatopiła Miasto Szkła

  środa, 13 lutego 2019 04:00
 • Porażka z liderem w Dąbrowie

  środa, 13 lutego 2019 04:00
 • Dominacja NSS Ustrzyki Dolne

  środa, 13 lutego 2019 04:00
 • Piłkarskie wieści

  środa, 13 lutego 2019 04:00
 • NOWA – opony i mechanika samochodowa

  środa, 13 lutego 2019 04:00
 • Walczą z Krosnem o byłe lotnisko

  środa, 06 lutego 2019 04:00

„Nowy Wójt – większe możliwości… Z szacunkiem dla każdego”

Email

„Nowy Wójt – większe możliwości…

Z szacunkiem dla każdego”


Drodzy Mieszkańcy Gminy Miejsce Piastowe W zbliżających się wyborach samorządowych będę kandydować na wójta Gminy Miejsce Piastowe z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Doświadczenie, jakie zdobyłam podczas mojej 25-letniej pracy zawodowej, w tym jako dyrektor największej agencji płatniczej w Polsce oraz będąc wiceprzewodniczącą i radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego, pozwoli mi sprostać wymaganiom zaszczytnej funkcji wójta Naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Miejsce Piastowe.

Moje hasło wyborcze to „Nowy Wójt – większe możliwości… Z szacunkiem dla każdego”.

„Nowy Wójt” – bo startuję po raz pierwszy, a nowość to świeżość w myśleniu, w rozwoju i działaniu.

„Większe możliwości” – bo jestem mocno zmotywowana do pracy i służby dla każdego mieszkańca gminy, województwa czy Naszej Ojczyzny poprzez swoje doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie ekonomiczne w kierunku rozwoju gospodarczego i pozyskiwania środków zewnętrznych na działania i tereny potrzebujące wsparcia.

„Z szacunkiem dla każdego” – bo praca Wójta to służba i szacunek dla każdego mieszkańca naszej Małej Ojczyzny. To bardzo dobra i przejrzysta atmosfera pracy w urzędzie oraz innych podległych jednostkach, to w końcu silne zaangażowanie i serce nawet w tych najdrobniejszych sprawach. Te słowa wyrażają moje podejście do dotychczasowej pracy, zadań i projektów, a także do kandydowania i przyszłej służby dla Was.

Dziesięć „5.tek – Dobry Program Gminy Miejsce Piastowe” to przemyślany, realny program wyborczy trafiający do wszystkich mieszkańców Naszej Gminy. Opracowałam go wraz z kandydatami na radnych do Rady Gminy Miejsce Piastowe na podstawie własnych obserwacji w oparciu o ich cenne wskazówki oraz moją własną diagnozę sytuacji gminy i jej otoczenia. Jest to nasz autorski program. Koncentruję się w nim przede wszystkim na sprawach strategicznych i najistotniejszych dla naszej całej społeczności. Kolejnych dziewięć „5.tek” przygotowaliśmy dla każdej miejscowości z osobna. O tym, co się w nich dzieje, miałam okazję przekonać się podczas wycieczki rowerowej. Ponad 60 km przejechanych pod wiatr i z wiatrem, jak to w życiu bywa... ale jestem szczęśliwa, bo jestem pierwszym w Polsce kandydatem ma wójta, który odwiedził na rowerze wszystkie miejscowości.

W moim programie skupiam się na promocji gminy, rozwoju gospodarczym i rozwiązaniu problemu bezrobocia, wyludniania i marginalizacji naszych terenów poprzez przygotowanie terenów pod inwestycje, stosowaniu ulg i zachęt podatkowych, aktywnym wspieraniu funkcjonowania istniejących małych i średnich przedsiębiorców, uprzywilejowanym traktowaniu lokalnych przedsiębiorców, wspomaganiu aktywności i samozatrudnienia mieszkańców itd., a tym samym tworzeniu miejsc pracy dla ludzi.

Jest oczywiste, że bez pozyskania środków zewnętrznych realizacja jakiegokolwiek wielu będzie utrudniona. Dlatego moim priorytetem będzie pozyskiwanie środków zewnętrznych zarówno z budżetu państwa, Unii Europejskiej poprzez ogłaszane programy regionalne i krajowe – a w tym mam doświadczenie – jak i realizacja zadań inwestycyjnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dołożę wszelkich starań, by zostało złożonych jak najwięcej wniosków i aby wykorzystano wszelkie możliwe źródła finansowania zewnętrznego.

Chcę aktywnie pracować nad pozyskaniem potencjalnego inwestora zewnętrznego. Inwestorzy pozyskani dzięki aktywności władz samorządowych oznaczają pracę i podatki, podatki z kolei to pieniądze, których w budżecie gminy brakuje. Praca to też pieniądze, tyle że w budżetach domowych mieszkańców, a dalej usługodawców i handlowców – mam pieniądze, to kupuję (konsumuję) i inwestuję, automatycznie dając pracę innym. Tym samym napędzam lokalną gospodarkę, a ona rozwój miasta.

Władza ma dodatkowo wspomagać funkcjonowanie lokalnych przedsiębiorców, ułatwiać im życie systemem zniżek i ulg, drogami dojazdowymi itp.

 

Zachęcam Państwa do udziału w wyborach

Proszę o Wasz głos 21 października 2018 r.

www.dorotachilik.pl

 

Od 28 lat mieszkam w Rogach rodzinnej miejscowości mojego męża, gdzie prowadzimy firmę, wybudowaliśmy dom i  urządziliśmy wspaniały ogród. Jednak przede wszystkim jesteśmy rodzicami 5 dzieci; szczęśliwymi dziadkami 4 wnuków i jednej wnuczki. Jestem osobą zaangażowaną w wiele akcji społecznych oraz projektów od Bieszczad aż po Wrocław. Swoją karierę zawodową zaczynałam od swojej własnej działalności później pracowałam w urzędzie Gminy Miejsce Piastowe; urzędzie Gminy Rymanów; Jezuici Kraków a do 2016 r. byłam głównym specjalistą ds. pozyskiwania środków UE i rozwoju  w Towarzystwie Jezusowym Dom Zakonny w Starej Wsi. Przez ostatnie 1,5 roku pracowałam Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na stanowisku dyrektora Departamentu  Działań Delegowanych, gdzie zarządzałam 62 pracownikami. Byłam odpowiedzialna za przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej pod Ministerialne Rozporządzenia

dla Programu PROW 2014-2020 w zakresie działań dla Samorządów Województw i Lokalnych Grup Działania, w tym: drogi; kanalizacja; targowiska; dziedzictwo kulturowe oraz realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju poprzez projekty LGD.

Od 1997 r. napisałam, zrealizowałam ok. 60 projektów na łączną kwotę ok. 55 mln złotych. Działalność społeczna sprowadza się między innymi do pomocy w kreowaniu projektów, działań, akcji, prac związanych z rozwojem organizacji pozarządowych, aktywizowaniem społeczności lokalnych, pomocy dzieciom biednym, z rodzin patologicznych; współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Słowacji i Ukrainy. Przez 10 lat współpracowałam z Caritasem Diecezji Rzeszowskiej – Ośrodek Caritas w Myczkowcach, gdzie jestem autorką i inicjatorem wielu pomysłów wspierających rozwój ośrodka, akcji społecznych dla dzieci i młodzieży, projektów partnerskich transgranicznych, ekologicznych, ekumenicznych, zachowujących dziedzictwo kulturowe i tradycje regionu Bieszczad. W marcu 2008 r. w Sztokholmie uczestniczyłam w „Forum Kobiet Aktywnych”. Akcje zorganizowało PARP, Ambasada Szwecji w Warszawie. Na forum tylko 2 kobiety z Polski mogły się zaprezentować i ja także miałam zaszczyt to uczynić. Współpraca ze Szwecją trwa do dzisiaj i przybiera bardzo intensywnego charakteru. Dotyczy głównie racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej w obiektach społecznych, kościelnych itp. W 2003 r. osobiście z rąk Ambasadora USA Christophera Hilla w Warszawie otrzymałam zaproszenie na trzytygodniowy, indywidualny projekt do USA w celu dalszego rozwoju i zaczerpnięcia nowych pomysłów. Moja praktyka dotyczyła głównie rozwoju samorządów lokalnych, rozwoju projektów trans granicznych, współpraca z sektorem organizacji pozarządowych i przede wszystkim rozwojem przedsiębiorczości. Bardzo ciężko opisać szczegółowo efekty, osiągnięcia na przestrzeni prawie 18 lat pisania i realizacji projektów oraz bardzo intensywnej pracy. W grudniu 2014 r. otrzymałam mandat Radnej Województwa Podkarpackiego. Obecnie jestem wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Dorota Chilik

 

Kandydaci PiS do Rady Gminy Miejsce Piastowe

 

Janusz Lenik (Głowienka),

Robert Staroń (Głowienka),

Piotr Kilanowski (Łężany),

Grzegorz Habrat (Łężany),

Krzysztof Jabłoński (Wrocanka),

Monika Murdzek (Rogi),

Jan Socha (Rogi),

Krzysztof Niziołek (Rogi),

Anna Jurczak (Targowiska),

Małgorzata Skwara (Targowiska),

Iwona Pytel (Miejsce Piastowe),

Wojciech Murynowicz (Miejsce Piastowe),

Wiesław Habrat (Zalesie),

Mariusz Krupski (Widacz),

Szymon Węgrzyn (Niżna Łąka).

 

Marek Jakubowicz – kandydat do Sejmiku Województwa Podkarpackiego (lista nr 10, poz. nr 9).

Płatny materiał reklamowy

Martwi cię coś, lub denerwuje? Napisz do Nas!

Pseudonim
Email:
Temat
Wiadomość

Ogłoszenia ostatnio dodane

All rights reserved: Nowe Podkarpacie Designed by: KAJUS