Nowe Podkarpacie

Reklama

Kategoria Gmina

Email

Głosuj na stronę internetową gminy

Urząd Gminy w Adamówce - 0.1%
Urząd Gminy w Baligrodzie - 0.1%
Urząd Gminy w Besku - 0.1%
Urząd Gminy w Białobrzegach - 0.1%
Urząd Gminy w Birczy - 0.1%
Urząd Gminy w Bojanowie - 0.1%
Urząd Gminy w Borowej - 0.1%
Urząd Gminy w Brzyskach - 0.1%
Urząd Gminy w Bukowsku - 0.1%
Urząd Gminy w Cisnej - 0.1%
Urząd Gminy w Chłopicach - 0.1%
Urząd Gminy w Chorkówce - 0.1%
Urząd Gminy w Chmielniku - 0.1%
Urząd Gminy w Cmolasie - 0.1%
Urząd Gminy w Czarnej pow.bieszczadzki - 0.1%
Urząd Gminy w Czarnej pow. dębicki - 0.1%
Urząd Gminy w Czarnej pow. łańcucki - 0.1%
Urząd Gminy w Czerminie - 0%
Urząd Gminy w Czudcu - 0.1%
Urząd Gminy w Dębicy - 36.8%
Urząd Gminy w Dębowcu - 0.1%
Urząd Gminy w Domaradzu - 0.1%
Urząd Gminy w Dubiecku - 0.1%
Urząd Gminy w Dydni - 0.1%
Urząd Gminyw Dynowie - 0.1%
Urząd Gminy w Dzikowcu - 0.1%
Urząd Gminy Fredropol - 0.1%
Urząd Gminy we Frysztaku - 0%
Urząd Gminy w Gaci - 0.1%
Urząd Gminy w Gawłuszowicach - 0.1%
Urząd Gminy w Gorzycach - 0.1%
Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym - 0.1%
Urząd Gminy w Haczowie - 0.1%
Urząd Gminy w Harasiukach - 0.1%
Urząd Gminy w Horyńcu Zdroju - 0.1%
Urząd Gminy w Hyżnem - 0.1%
Urząd Gminy w Iwierzycach - 0.1%
Urząd Gminy w Jarocinie - 0.3%
Urząd Gminy w Jarosławiu - 0.1%
Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej - 0%
Urząd Gminy w Jaśliskach - 0%
Urząd Gminy Jeżowe - 0.1%
Urząd Gminy w Jodłowej - 0.1%
Urząd Gminy w Jaśle - 0.1%
Urząd Gminy w Jaworniku Polskim - 0%
Urząd Gminy w Kamieniu - 0.1%
Urząd Gminy w Komańczy - 0%
Urząd Gminy w Korczynie - 0.1%
Urząd Gminy w Krasnem - 0.1%
Urząd Gminy w Krasiczynie - 0%
Urząd Gminy w Krempnej - 0%
Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym - 0%
Urząd Gminy w Krzeszowie - 0%
Urząd Gminy w Krzywczy - 0.1%
Urząd Gminy w Kuryłówce - 0%
Urząd Gminy w Laszkach - 0%
Urząd Gminy w Leżajsku - 0.1%
Urząd Gminy w Lubaczowie - 0.2%
Urząd Gminy w Lubeni - 0%
Urząd Gminy w Lutowiskach - 0%
Urząd Gminy w Łańcucie - 0.1%
Urząd Gminy w Majdanie Król. - 0%
Urząd Gminy w Markowej - 0%
Urząd Gminy w Medyce - 0%
Urząd Gminy w Miejscu Piastowym - 0%
Urząd Gminy w Mielcu - 0%
Urząd Gminy w Niebylcu - 0%
Urząd Gminy w Niwiskach - 0%
Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie - 0.1%
Urząd Gminy w Nozdrzcu - 0%
Urząd Gminy w Osieku Jasielskim - 0%
Urząd Gminy w Olszanicy - 0%
Urząd Gminy w Orłach - 0.1%
Urząd Gminy w Ostrowie - 2%
Urząd Gminy Padew Narodowa - 0%
Urząd Gminy w Pawłosiowie - 0.1%
Urząd Gminy w Przemyślu - 0.1%
Urząd Gminy w Pruchniku - 0%
Urząd Gminy w Przeworsku - 0.1%
Urząd Gminy w Pysznicy - 0.1%
Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem - 0.1%
Urząd Gminy w Radymnie - 0%
Urząd Gminy w Rakszawie - 0%
Urząd Gminy w Raniżowie - 0%
Urząd Gminy w Rokietnicy - 0%
Urząd Gminy w Roźwienicy - 0%
Urząd Gminy w Sanoku - 0.1%
Urząd Gminy w Skołyszynie - 0%
Urząd Gminy Solina z s. w Polańczyku - 0%
Urząd Gminy w Starym Dzikowie - 0%
Urząd Gminy w Stubnie - 0.1%
Urząd Gminy w Świlczy - 3.7%
Urząd Gminy w Tarnowcu - 0.1%
Urząd Gminy w Trzebownisku - 0%
Urząd Gminy w Tryńczy - 7.4%
Urząd Gminy Tuszów Narodowy - 0.1%
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej - 0%
Urząd Gminy w Wadowicach Gór. - 0.1%
Urząd Gminy w Wiązownicy - 40.7%
Urząd Gminy w Wielkich Oczach - 0.1%
Urząd Gminy w Wielopolu Skrz. - 0.1%
Urząd Gminy w Wiśniowej - 0.1%
Urząd Gminy w Wojaszówce - 0.1%
Urząd Gminy w Zaleszanach - 0.1%
Urząd Gminy w Zarszynie - 0.1%
Urząd Gminy w Zarzeczu - 0.1%
Urząd Gminy w Żołyni - 0.1%
Urząd Gminy w Żurawicy - 0.1%
Urząd Gminy w Żyrakowie - 3.9%
Glosowanie zakonczone on: 20 Maj 2019 - 00:00

www.adamowka.pl

www.baligrod.pl

www.besko.pl

www.gmina-bialobrzegi.pl

www.bircza.pl

www.bojanow.pl

www.borowa.pl

www.brzyska.pl

www.bukowsko.pl

www.chlopice.pl

www.chmielnik.pl

www.chorkowka.pl

www.gminacisna.pl

www.cmolas.pl

www.czarna.pl

www.czarna.com.pl

www.gminaczarna.pl

www.czermin.pl

www.czudec.pl

www.ugdebica.pl

www.debowiec.pl

www.domaradz.pl

www.dubiecko.pl

www.gminadydnia.pl

www.gminadynow.pl

www.dzikowiec.itl.pl

www.fredropol.pl

www.frysztak.pl

www.gac.pl

www.gawluszowice.pl

www.gorzyce.itl.pl

www.grebow.com.pl

www.grodziskodolne.pl

www.haczow.pl

www.harasiuki.pl

www.horyniec-zdroj.pl

www.hyzne.pl

www.iwierzyce.pl

www.jarocin.ug.pl

www.jaroslaw.itl.pl

www.jasienicarosielna.pl

www.gminajaslo.pl

www.jasliska.info

www.jawornikpolski.itl.pl

www.jezowe.pl

www.jodlowa.eu

www.gminakamien.pl

www.komancza.pl

www.korczyna.pl

www.krasiczyn.pl

www.gminakrasne.pl

www.krempna.pl

www.kroscienkowyzne.pl

www.krzeszow.pl

www.krzywcza.pl

www.kurylowka.pl

www.laszki.itl.pl

www.lezajsk.ug.gov.pl

www.lubaczow.com.pl

www.lubenia.pl

www.lutowiska.pl

www.gminalancut.pl

www.majdankrolewski.pl

www.markowa.pl

www.medyka.itl.pl

www.miejscepiastowe.pl

www.gmina.mielec.pl

www.niebylec.com.pl

www.niwiska.pl

www.nowyzmigrod.eu

www.nozdrzec.pl

www.olszanica.pl

www.ugorly.pl

www.osiekjasielski.pl

www.ostrow.gmina.pl

www.padewnarodowa.com.pl

www.gminapawlosiow.pl

www.gminaprzemysl.home.pl

www.przeworsk.net.pl

www.pysznica.pl

www.radomysl.pl

www.ugradymno.pl

www.rakszawa.pl

www.ranizow.pl

www.rokietnica.pl

www.rozwienica.itl.pl

www.gminasanok.pl

www.skolyszyn.pl

www.esolina.pl

www.starydzikow.pl

www.stubno.pl

www.swilcza.com.pl

www.tarnowiec.eu

www.tryncza.eu

www.trzebownisko.pl

www.tuszownarodowy.pl

www.tyrawa.pl

www.wadowicegorne.pl

www.wiazownica.com

www.wielkieoczy.info.pl

www.wielopole.eu

www.wisniowa.pl

www.wojaszowka.pl

www.zaleszany.pl

www.zarszyn.pl

www.gminazarzecze.pl

www.zolynia.pl

www.zurawica.pl

www.zyrakow.pl

 

 

W rankingu na najlepszą stronę internetową jednostki samorządowej  -  jeden użytkownik może oddać jeden głos z jednego IP
Stosowanie przez użytkowników "automatów" do głosowania w sondach internetowych lub innych metod będących zaprzeczeniem zasad fair play, będzie traktowane jako naruszenie zasad i może stanowić dla Kapituły podstawę do wyłączenia danego samorządu z udziału w Rankingu stron internetowych. Ocenie podlegać będą tylko te strony, których samorządy biorą udział w Podkarpackiej Nagrodzie Samorządowej.
Zapraszamy do głosowania!

 

 

Patronat Medialny

 

radio

logo

Partnerzy Biznesowi XIX edycji PNS

Galeria

All rights reserved: Nowe Podkarpacie Designed by: KAJUS